Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Wspomnienia uczniów klasy „d” 1964-1968
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2018
Autor: 
Hubert Krotkiewski, Andrzej Miernicki – przewodniczący, Krystyna Mocek, Teresa Nosko
Opis: 

Od prawie 70 lat w obrazie legnickiej oświaty znaczące miejsce zajmuje II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego. Dzisiejszy „drugi ogólniak” to niekoniecznie szkoła, którą zapamiętali jej dawni absolwenci. W ostatnich latach reforma oświaty postawiła przed szkołą nowe wyzwania, które należało podjąć. Od 15 lat jestem dyrektorem Liceum i staram się, by baza dydaktyczna odpowiadała potrzebom koniecznym do kształcenia kolejnych roczników młodych ludzi. Dobre warunki sprzyjają zdobywaniu wiedzy i ułatwiają osiąganie sukcesów. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego aktywnie uczestniczą w projektach, seminariach i konferencjach organizowanych przez wyższe uczelnie i organizacje międzynarodowe. Dobra znajomość języków obcych oraz umiejętność korzystania z nowych form zdobywania wiedzy umożliwiają młodzieży kontakt z rówieśnikami z Europy, a szczególnie z Francji i Niemiec. Międzyszkolna wymiana młodzieży z tymi krajami trwa już dziesiątki lat. Grono Pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego przywiązuje ogromną wagę do ukształtowania młodego człowieka swobodnie poruszającego się w świecie nowoczesnych technik informatycznych. Ale nie zapominamy także o wpajaniu wrażliwości na los słabszych, szacunku dla odmiennych poglądów i ułomności ludzkich. Młodzież tej szkoły często inicjuje akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Podstawowym zadaniem szkoły jest jednak przygotowanie ucznia do matury i studiów wyższych. Temu celowi służą różnorodne metody pracy stosowane przez pedagogów. Formą pracy bardzo lubianą przez młodzież są kilkudniowe wyjazdowe obozy naukowe. Ten sposób pozwala nie tylko na atrakcyjne przekazanie wiedzy, lecz także integruje zespół klasowy. Każdego roku są też uczniowie, którzy chcą potwierdzić swoją znajomość języka niemieckiego prestiżowym egzaminem Deutsches Sprachdiplom.
Licealiści systematycznie uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zajmują również wysokie lokaty w zawodach sportowych, rywalizując ze swoimi rówieśnikami w różnych dyscyplinach. Wizytówką szkoły jest chór młodzieżowy „Cantus” znany nie tylko w Legnicy, ale koncertujący także za granicą. W szkole panuje atmosfera sprzyjająca wszechstronności kształcenia. „Szanować, dostrzegać i lubić tych, których kształcimy” – to dewiza pedagogów II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Może dlatego, niezmiennie od lat „drugi ogólniak” otwiera czołówkę legnickich szkół.
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego
mgr Grażyna Ciosmak