Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu 1981-2014
Rok wydania: 2014
Autor: Wiesław Chłopek, Romuald Guzenda, Bogdan Sztuba
Tytuł: Kościół pw. św. Krzyża w Żaganiu. Mauzoleum książąt żagańskich, Kurlandii i Semigalii, de Valençay, de Dino.
Rok wydania: 2014
Autor: ks. kan. Roman Litwińczuk, Adam Raciborski
Tytuł: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej. Jubileusz 65-lecia. 1949-2014".
Rok wydania: 2014
Autor: Mirosław Delost (Red.), Irena Kniaziuk, Adriana Leszczyńska, Violetta Szary
Tytuł: 11. LUBUSKA DYWIZJA KAWALERII PANCERNEJ im. Króla Jana III Sobieskiego. CZARNA DYWIZJA.
Rok wydania: 2014
Autor: ppłk rez. Waldemar Kotula
Tytuł: Szara energia
Rok wydania: 2014
Autor: Konrad Obrok
Tytuł: Ścieżki miłości
Rok wydania: 2014
Autor: Jerzy Szczególski
Tytuł: Dwudziesty dziewiąty w obiektywie.
Rok wydania: 2014
Autor: Bogdan Aleksander, (red.) Henryk Borecki, Edward Derylak, Marek Kwiatkowski.
Tytuł: ZESZYTY ŻAGAŃSKIE Nr 9
Rok wydania: 2014
Autor: (Red.) dr Wiesław Chłopek (przewodniczący), Antoni Budziłło, Jacek Jakubiak, Jarosław Krzystoń, Marek Łazarz, Zbigniew K. Popiel, Marian R. Świątek, Wanda Winczaruk, Robert Zarzycki (z-ca przewodniczącego).
Tytuł: „Watra” śpiewa, „Watra” gra... cz. II Śpiwanki różne
Rok wydania: 2014
Autor: Jadwiga Parecka
Tytuł: IV. Sztafeta Pamięci gen. broni Tadeusza Buka.
Rok wydania: 2014
Autor: chor. Daniel Sienkiewicz

Strony