Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. CZARNA DYWIZJA
Rok wydania: 2012
Autor: mjr Szczepan Głuszczak, ppłk rez. Waldemar Kotula
Tytuł: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie. 2002-2012
Rok wydania: 2012
Autor: Barbara Zwolska, Bogusława Wilczyńska
Tytuł: SOKOŁOWSCY, korzenie i pokolenia
Rok wydania: 2012
Autor: Stefan Kozak
Tytuł: 20 lat Pancerniackiej Przyjaźni. 1991-2011.
Rok wydania: 2012
Autor: (red.) Waldemar Kotula, Jan Sosnowski, Marek Zieliński.
Tytuł: Wieczorne opowieści
Rok wydania: 2012
Autor: Anna Jeżewska
Tytuł: 34 Brygada Kawalerii Pancernej im. HWK Jana Zamoyskiego. Wydanie II poprawione
Rok wydania: 2012
Autor: mjr rez. Marek Zieliński
Tytuł: Gwarili na Bukowinie... Baśnie, legendy i historie prawdziwe zebrała i spisała Joanna Gorzelana
Rok wydania: 2012
Autor: Zygfryd Seul, Joanna Gorzelana
Tytuł: Jak niedźwiedź Wojtek został polskim żołnierzem. (Prawdziwa historia niedźwiedzia - żołnierza 2 Korpusu Polskiego)
Rok wydania: 2012
Autor: (red.) Wioletta Sosnowska, Angela Riccomi
Tytuł: Jak niedźwiedź Wojtek został polskim żołnierzem. (Prawdziwa historia niedźwiedzia - żołnierza 2 Korpusu Polskiego). How Wojtek, a bear, became a Polish soldier (The true story of the soldier - bear of the 2nd Polish Corps). PL/A
Rok wydania: 2012
Autor: (red.) Wioletta Sosnowska, Angela Riccomi
Tytuł: Współpraca partnerska Gminy Gozdnica i Gminy Hähnichen
Rok wydania: 2012
Autor: Ewa Grzelak

Strony