Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich w Żaganiu
Tytuł: Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich w Żaganiu
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2011
Autor: 
Andrzej Miernicki, Wiesław Chłopek
Opis: 

Aktywność Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich w Żaganiu nie słabnie.
Po ostatnim sukcesie wydawniczym, jakim była książka o 3. Drezdeńskim Pułku Czołgów Średnich (maj 2009 rok), podjęto tym razem przygotowania do wydania albumu fotograficznego, który trafi do rąk Czytelników w I połowie 2011 roku.
Pomysłodawcami i zarazem autorami wspomnianego opracowania są żołnierze: Andrzej Miernicki (rezerwy) i Wiesław Chłopek (służby czynnej).
Album zostanie wydany na papierze kredowym w formacie B-5 w układzie poziomym. Całość będzie szyta i oprawiona w twardą okładkę lakierowaną. Planowany nakład 500 egzemplarzy.
W albumie Czytelnik znajdzie nie tylko informacje o działalności statutowej Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, obejmującej okres od 26 listopada 2005 roku do końca 2010 roku, ale również bogatą ikonografię fotograficzną.
Aby zwiększyć krąg odbiorców i potencjalnych Czytelników, wstęp zostanie przetłumaczony na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.
W albumie znajdą się unikatowe, dotąd nie publikowane kolorowe zdjęcia, pochodzące z archiwum Stowarzyszenia. Przedstawione będą chronologicznie w formie „kolażu”, obejmując najważniejsze wydarzeniami i fakty z życia Stowarzyszenia. Będą tam zatem, zdjęcia z różnych uroczystości o charakterze patriotyczno - wojskowym, religijnym i innym zorganizowanych przez samo Stowarzyszenie, jak też 11. Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej oraz władze miasta Żagania.
Na głównej stronie okładki albumu umieszczone zostaną trzy zdjęcia z kolejnych Zjazdów członków Stowarzyszenia w układzie poziomym, tworzące kształt symbolicznej cyfry „3”, czyli numeru pułku czołgów. Ostatnia natomiast strona okładki zawierać będzie logotyp Żagania, logo Stowarzyszenia i odznakę pamiątkową 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
Umieszczone symbole są świadectwem i zarazem potwierdzeniem owocnej współpracy różnych środowisk, na rzecz patriotyczno - obronnego wychowania społeczeństwa, upowszechniania problematyki wojska i obronności kraju oraz integracji środowisk kombatanckich i byłych żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska.
Album zostanie wydany dzięki wsparciu finansowemu licznego grona sprawdzonych przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich.