ZARYS HISTORII 34 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ. Od 4 do 34 Brygady.
Tytuł: ZARYS HISTORII 34 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ. Od 4 do 34 Brygady.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2011
Autor: 
(red.) mjr Marek Zieliński
Opis: 

Książka „Zarys historii 34 Brygady Kawalerii Pancernej. Od 4 do 34 Brygady” stanowi pewną formę przedstawienia historii jednostki, której początki sięgają 1944 r. Brygada jest jedną z najstarszych jednostek wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, od 1949 roku związanej z Czarną Dywizją i garnizonem Żagań.

Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się problematyką oręża polskiego. „Zarys historii...” skierowany jest również do najmłodszych żołnierzy, dla których opisane zostały trudne i ciężkie lata mozolnej służby wielu pokoleń żołnierskich. Właśnie te pokolenia, tworzące przez lata siłę i potęgę naszego oddziału zasługują na najwyższy szacunek i uznanie.

Zawarte w niniejszym wydaniu materiały dotyczą historii, tradycji i dnia współczesnego brygady. Szczególnie interesujące są wspomnienia byłych żołnierzy, którzy w przeciągu 66 lat istnienia jednostki pełnili w niej służbę wojskową w różnych okresach historii Polski. Ich relacje wtapiają się w rzeczywistość tamtych lat i ukazują różne ważne wydarzenia poprzez pryzmat osobistych doświadczeń.

Chciałbym także w sposób szczególny podkreślić, że pomimo zakrętów dziejów naszej historii, różnych zmian ekonomiczno - politycznych, żołnierz pozostaje na zawsze żołnierzem.

Historia każdej jednostki wojskowej to także historia wielu tysięcy bezimiennych żołnierzy, którzy swoją codzienną służbą zapisywali kolejne stronice jej dziejów.
Książkę tę dedykujemy wszystkim żołnierzom, których służba wojskowa związała z 4 Brygadą Pancerną, 8 Pułkiem Czołgów i 34 Brygadą Kawalerii Pancernej.

gen. bryg. Andrzej Sobieraj