Gdzie podziały się nasze obrączki...
Tytuł: Gdzie podziały się nasze obrączki...
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2011
Autor: 
Jerzy Szczególski
Opis: 

Trudne są powroty do pierwocin, do oczywistych prawd, odkrywania siebie i świata wokół na nowo. Próbuje tego w swoich wierszach żagański poeta Jerzy Szczególski.

W drugim zbiorku wierszy Jerzego znajdujemy priorytety – Boga i człowieka, wartości niezbywalne: miłość i pamięć. Jest w tych tekstach miejsce na nieznane nam wcześniej w jego pisaniu emocje: gorycz i ledwie zarysowany w poprzednim tomie żal. Jest tu refleksja nad osamotnieniem człowieka w tłumie i przemijaniem. Znam twórczość Jerzego od przeszło pięciu lat i cieszy mnie, że autor wykracza poza tematykę miłości w kontekście erotyki i dostrzega agape, zapytuje o przyczyny rozpadów naszych związków, domów, wagę wierności (innym) i koszt zdrady, pyta o dobro jako wartość samą w sobie i wyznacznik ludzkich, naszych działań. Odważnie, krytycznie pisze o naszej wierze, miernikiem jej jest ciężar wiekuistego kurzu na krucyfiksach. Nie znajduję tu (bo brak) konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania, acz jest ich próba. Czytam te wiersze i cieszę się, że Jerzy pisze coraz ciekawiej, czytelniej, niebanalnie.

Zapraszam do lektury nowych wierszy żagańskiego liryka Jerzego Szczególskiego, do wspólnego z autorem odkrywania siebie i świata wokół.

Wald Gerson Rak