Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: 11. BATALION DOWODZENIA. Rys historyczny.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2010
Autor: 
Wiesław Chłopek
Opis: 

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, której tematem jest historia i współczesność 11. Batalionu Dowodzenia w Żaganiu. Korzenie tej jednostki sięgają roku 1945, kiedy została ona sformowana w Łodzi jako 18. Samodzielny Batalion Łączności w strukturach 11. Dywizji Piechoty. W ciągu 65 lat zachowała ona ciągłość historyczną, organizacyjną i etatową, zmieniając tylko nazwy oraz miejsca stacjonowania. Występowała jako: 18. Samodzielny Batalion Łączności (1945 - 1946), 34. Kompania Łączności (1946 - 1949), 34. Batalion Łączności (1949 - 1992), 11. Batalion Łączności, a od 1995 r. istnieje pod nazwą 11. Batalion Dowodzenia. W obecnej chwili wchodzi w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, kontynuatorki 11. Dywizji Piechoty i jest jedyną jednostką wojskową „Czarnej Dywizji” o tak długim, a przy tym ciekawym rodowodzie.

Prezentowana książka „11. Batalion Dowodzenia. Rys historyczny” ma nadzieję sprostać oczekiwaniom byłych i obecnych łącznościowców żagańskiej dywizji oraz weteranów 10. Szwadronu Łączności przeformowanego następnie w 1. Batalion Łączności 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka.
Potrzeba opracowania publikacji wynikła ponadto z okazji jubileuszu 65 – lecia istnienia jednostki wojskowej, który przypada w 2010 r. Wspomniany rok to także 750 – lecie Szprotawy, którą z żagańskim batalionem łączą szczególne więzi ze względu na fakt ufundowania 11. Batalionowi Dowodzenia przez władze tego miasta oraz liczne instytucje i osoby prywatne sztandaru wojskowego.

Książka ta nie jest próbą monograficznego ujęcia historii tego oddziału, lecz rysem historycznym. Do chwili obecnej nie ukazało się ani jedno całościowe opracowanie poświęcone żagańskim łącznościowcom. Pewne jednak informacje i dane można znaleźć w książkach: Wiesława Chłopka , Pawła Piotrowskiego i Kazimierza Czernikowskiego . Dlatego opracowanie to będzie pierwszym zwartym wydawnictwem w piśmiennictwie wojskowym poświęconym tej jednostce wojskowej zasłużonej dla 11. Dywizji i Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Opracowanie ma układ chronologiczno - tematyczny i podzielone zostało na kilka części, z których pierwsza przypomina najważniejsze wydarzenia z dziejów kompleksu koszarowego garnizonu Żagań ulokowanego w prawobrzeżnej, przemysłowej części miasta już w XIX w., w niedalekiej odległości od dworca kolejowego oraz poligonu wojskowego. Kompleks ten nazywany jest „Żagań – Miasto”. Druga zaś przedstawia rys historyczny jednostki, od momentu jej sformowania do utworzenia 11. Batalionu Dowodzenia, następnie zachodzące przeobrażenia, działalność szkoleniową oraz odniesione sukcesy i osiągnięcia. Całość zamyka kalendarium obejmujące lata od 1945 do 2010, wykaz dowódców i ich noty biograficzne. W dalszej części opisano przejęcie tradycji, symboli (odznaka pamiątkowa, oznaka rozpoznawcza, proporczyk, apaszka) oraz wręczenie sztandaru wojskowego i nadanie batalionowi imienia patrona. Sporo uwagi poświęcono ponadto udziałowi żołnierzy jednostki w misjach poza granicami kraju oraz współpracy z miastem i regionem.
W końcowej części książki umieszczono wspomnienia i relacje dowódców oraz innych osób funkcyjnych służących w jednostce wojskowej. Umieszczono także indeks osobowy zawierający nazwiska kadry zawodowej, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i pracowników wojska, którzy współtworzyli historię na przestrzeni minionych lat.

Do przygotowania niniejszego opracowania wykorzystano materiały źródłowe pochodzące z Archiwum Wojsk Lądowych Filii nr 2 w Oleśnicy, jak również liczne wspomnienia osób, żołnierzy i pracowników wojska, które w różny sposób zetknęły się z jednostką wojskową. Istotnym źródłem informacji dla autorów były też kroniki jednostki i artykuły prasowe oraz relacje ustne byłych żołnierzy i pracowników wojska.

Niniejsze wydawnictwo adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, żołnierzy, pracowników wojska i weteranów, ale również do tych wszystkich, którzy interesują się historią polskiego oręża.

W trakcie poszukiwania, gromadzenia i przygotowywania materiałów oraz wszelkich informacji towarzyszyła autorom atmosfera życzliwości i chęci udzielenia pomocy.