Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Dokumenty i wspomnienia
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2009
Autor: 
Wiesław Chłopek Andrzej Miernicki
Opis: 

(...) Trudno w kilku słowach opisać zaangażowanie i zapał byłych żołnierzy i pracowników Drezdeńskiego Pułku, którzy z tęsknoty za miejscem wspólnej, wieloletniej służby postanowili powołać do życia „Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich”. Lata wspólnej służby i pracy scementowała więzi koleżeńskie pomiędzy żołnierzami i pracownikami cywilnymi. To najlepiej obrazuje stosunki, jakie panowały w szeregach tego Pułku. Osobą, która najwięcej wniosła do idei powołania stowarzyszenia był płk Stefan Kozak. To dzięki jego determinacji zawdzięczamy fakt, iż w 26 listopada 2005 r. zorganizowano zebranie założycielskie, na które przebyło 50 osób. W drodze wyboru przewodniczącym Stowarzyszenia został płk w st. spocz. Jan Rzepka. Głównym celem powołanego stowarzyszenia, oprócz utrzymywania więzi koleżeńskich między byłymi żołnierzami i pracownikami 3 pcz, jest popularyzowanie dorobku i wkładu pułku w rozwój Ziemi Żagańskiej, kształtowanie patriotyzmu wśród młodego pokolenia oraz idei służby narodowi i ojczyźnie. Przedstawienie historii 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, który od 1967 roku do 1989 roku kontynuował świetne tradycje 3 Brygady Pancernej, stanowi jeszcze jeden, ale jakże istotny element upowszechniania chlubnych tradycji i historii oręża polskiego. Wspomnienia żołnierzy i pracowników, którzy swoje życie związali z jednostką, stanowią ważny fragment w przekazaniu wiedzy na temat współczesnego obrazu Wojska Polskiego. Propagowanie i promowanie polskiej myśli pancernej, jest bardzo ważna, zwłaszcza, gdy czynią to oficerowie tak bardzo emocjonalnie związani ze swoją macierzystą jednostką. Ich wspomnienia, dzięki tej więzi, przemawiają do wyobraźni młodego pokolenia w bardziej naturalny i spontaniczny sposób, mogą wpływać na rozwijanie jej predyspozycji do służby w Siłach Zbrojnych. Wspomnieniowe publikacje, mogą zdziałać na rzecz obronności i historii Polski znacznie więcej, niż „sucha” literatura faktu. Pierwiastek ludzki, wpleciony w historię narodu, jest najlepszym nauczycielem szacunku i miłości do Ojczyzny. Doświadczenie, potencjał intelektualny i uczucia płynące z książki, którą macie Państwo przed sobą, pokazują jak mocno wiążą wspólnie przeżyte lata, oraz codzienna, ciężka służba ku chwale Rzeczpospolitej. Historia 3 Pułku Czołgów Średnich stanowić może również istotny element w działaniach związanych z powołaniem do życia „Muzeum Czołgów”. Miastem najbardziej stosownym do usytuowania tego Muzeum jest Żagań, miasto z czołgowymi tradycjami. Tu stacjonuje 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, tu także stał 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Moje najlepsze doświadczenia jako żołnierza i dowódcy, także związane są z tym miastem. W okresie, gdy dowodziłem 11 LDKPanc., miałem okazje poznać tradycję 3 pcz. I dlatego, tak jak byli żołnierze tego pułku, zawsze będę czołgistą i z dumą będę nosił czarny beret.

gen. broni Waldemar Skrzypczak