Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: 50 LAT ZORGANIZOWANEGO RUCHU FILATELISTYCZNEGO W OLEŚNICY 1959 - 2009. ZŁOTY JUBILEUSZ KOŁA PZF NR 36.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2009
Autor: 
Adam Szuler
Opis: 

Filatelistyka to kolekcjonerstwo druków i znaków pocztowych, nalepianych lub odbijanych na przesyłkach wysyłanych za pośrednictwem przedsiębiorstw pocztowych. Obejmuje przede wszystkim zbieranie znaczków pocztowych, a także całostek (koperta, kartka pocztowa itp. Z wydrukowanym znakiem opłaty), kopert pierwszego dnia obiegu
tzw. FDC (z ang. First Day Cover), starych kopert bez znaczka lub ze znaczkiem, noszących ślady przebytej drogi pocztowej, kart maksimum (widokówka z naklejonym znaczkiem o motywie identycznym jak na widokówce), stempli pocztowych, frankatur mechanicznych (datownik ze znakiem opłaty w postaci stempla lub nadruku) oraz innych znaków, etykiet i nalepek używanych w obrocie pocztowym.
Filatelistyka rozwinęła się wkrótce po pojawieniu się pierwszego znaczka pocztowego w 1840 roku. Pierwsze znane stowarzyszenie filatelistów powstało w Belgii na początku lat 50. XIX w. W Polsce Klub Filatelistów powstał w 1893 roku w Krakowie. W 1926 r. utworzono Międzynarodową Federację Filatelistyki. Dwadzieścia cztery lata później (1950 r.) założono Polski Związek Filatelistów. Pod koniec lat pięćdziesiątych w struktury tegoż związku wstąpiło powołane do życia 7-go lutego 1959 r. Koło nr 36 z Oleśnicy.

Publikacja ta ma na celu przedstawienie historii oleśnickiego Koła
od dnia jego założenia do czasów teraźniejszych.
Ze względu na upływ czasu oraz braki w dokumentacji niektóre
fakty mogły zostać pominięte ale mam nadzieję że mimo tego książka
ta będzie ważną publikacją w życiu Koła, przyczyni się do pogłębienia
wiedzy i poznania historii oleśnickiej filatelistyki oraz pomoże wydatnie
w rozpowszechnianiu i propagowaniu pięknego hobby jakim jest
zbieranie znaczków.

Adam Szuler