Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Bukowińskie Kolędowanie
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2008
Autor: 
(red.) Mirosław Delost, ks. Michał Zielonka
Opis: 

„Bukowińskie Kolędowanie” jest książeczką przedstawiającą społeczną inicjatywą drugiego pokolenia górali czadeckich urodzonych w regionie lubuskim. Pomysł nawiązuje do tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia przez Bukowińczyków. Tak jak niegdyś górale czadeccy żyjąc na Bukowinie odwiedzali swoich bliskich z kolędą na ustach w okresie bożonarodzeniowym, tak i oni dziś wędrują z kolędowaniem do Bukowińczyków rozproszonych po ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i ziemi pilskiej.
Idea zakłada integrację środowiska polskich Bukowińczyków oraz pielęgnację i zaszczepienie tradycji kolędowania wśród, młodszego pokolenia.
Bukowińskie Kolędowanie składa się z dwóch części.
Część I stanowi Eucharystia. Zespoły bukowińskie aktywnie w niej uczestniczą: składają na ołtarzu dary, śpiewają psalmy, czytają lekcje oraz modlitwę wiernych. Liturgię uświetniają muzycy zgromadzonych kapel.
W części II jest czas na dzielenie się opłatkiem, składanie świątecznych życzeń, prezentacje zespołów bukowińskich, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek oraz poczęstunek.