Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Czas przemijania
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2010
Autor: 
Narcyz Bartoszewski - Wnukowski (LEKARZ PSYCHIATRA - MAGISTER HISTORII)
Opis: 

Narcyz Bartoszewski - Wnukowski przed laty musiał uciekać na obczyznę, ze Szprotawy do Niemiec. Teraz będąc na emeryturze pisze wspomnienia.
„Czas przemijania” jest to 7 tom jego opowieści.

Narcyz Wnukowski urodził się w 1930 r. w Gródku Podolskim na Kresach Wschodnich. W kwietniu 1938 r. z matką i rodzeństwem został zesłany przez władze sowieckie do miejscowości Biełyj Kałodiec koło Charkowa. W 1945 r. na „podrobionych papierach” uciekli oni do Polski i zamieszkali w Gliwicach. N. Bartoszewski - Wnukowski po uzyskaniu wykształcenia historycznego a następnie medycznego i specjalizacji w zakresie psychiatrii pracował m.in. w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w pobliskim Toszku.

W 1978 r. przyszedł czas na awans i pracę w szprotawskim szpitalu. N. Bartoszewski - Wnukowski prowadził poradnię zdrowia psychicznego i poradnię przeciwalkoholową. Szprotawski lekarz od początku 1980 r. był zagorzałym propagatorem i organizatorem Solidarności. W szpitalu był szefem związku, a w mieście jego wiceprzewodniczącym. Organizował w zakładach pracy zebrania, opowiadał co to jest Solidarność. 16 lipca 1985 r. został w tajemnicy poinformowany przez szprotawskiego milicjanta o leżącym na posterunku milicji rozkazie uwięzienia go, więc w obawie przed represjami wczesnym rankiem dnia następnego opuścił wraz z rodziną granice Polski uciekając do Niemiec. Po wielu niesamowitych perypetiach i przejściach życiowych oraz uznaniu w Niemczech polskiego dyplomu lekarza psychiatry uzyskał pracę w Dolnej Saksonii na Północy Niemiec w miejscowości Celle. Na emeryturze jest od 1997 r., czyli od 65 roku życia. - Myślami i sercem jestem cały czas w Polsce - opowiada. - Żyję stale jej dniem codziennym, tęsknię i śnię - lecz „starych drzew się nie przesadza”.

W 7 tomie swoich wspomnień przedstawia swoje bogate perypetie życiowe, związane z wymuszonym opuszczeniem Polski i osiedleniem się w ówczesnych Niemczech Zachodnich. Można dowiedzieć się w nim także o niedawnych odwiedzinach w Polsce i jego reakcję na katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 r. W publikacji zawarł swoje doświadczenie życiowe, pracę zawodową w klinice psychiatrycznej, szpitalu oraz codzienny kontakt z ludzkim cierpieniem i tragediami życiowymi.