Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Kocham te miejsca
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2004
Autor: 
Zofia Wierzbicka
Opis: 

Urodziła się W 1918 r. w Łopatyniu koło Winnicy (Kijowszczyzna). Ojciec pracował w transporcie rzecznym. Po ukończeniu polskiej szkoły podstawowej czteroklasowej w Łopatyniu kontynuowała naukę w polskich szkołach w Kijowie i Leningradzie. Ukończyła polskie liceum pedagogiczne oraz specjalistyczne kursy języka rosyjskiego. Całe życie pracowała jako nauczycielka. Przed wojną i w czasie wojny uczyła języków rosyjskiego i ukraińskiego, po wojnie - rosyjskiego.

Po osiedleniu się wraz z rodziną w 1946 r. w Iłowej od razu objęła pracę w tutejszej szkole podstawowej, następnie kierowała żeńską szkołą gospodarczą. Przez wiele lat, począwszy od 1949 r., pracowała razem z mężem, Franciszkiem Wierzbickim w Liceum Ogrodniczym, a potem w kolejnych placówkach oświaty rolniczej stopnia średniego.

Wieloletnią pracą i życzliwym stosunkiem do młodzieży zaskarbiła sobie jej miłość i pełne zaufanie. Spośród licznych spotkań najbardziej uwielbia wspólne wspominanie z ludźmi z ław szkolnych. Na żadnym z dotychczasowych zjazdów absolwenckich w Zespole Szkól Rolniczych w Iłowej nie zabrakło Jej żywotnego udziału, tam (i nie tylko tam!) można się było przekonać o głębokim szacunku i nieogarnionej wdzięczności licznej rzeszy tych, których przez dziesiątki lat uczyła i wychowywała.

Mimo przekroczenia wieku "ponademerytalnego" i nadszarpniętego przeszło 40 - letnią pracą pedagogiczną zdrowia nadal pozostaje aktywna społecznie i literacko. Cieszy się zasłużonym uznaniem w miejscu zamieszkania i okolicy. Do niedawna (1999) przewodniczyła Klubowi Seniora w Iłowej.

Wiersze, pisze ... od zawsze. Każda rozmowa z Nią urzeka romantycznie Pięknym Słowem, często w żywą poezję przyobleczonym. Niektóre wiersze publikowała w lokalnych wydawnictwach.