Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Legendy Żagania i Ortrand / Legenden von Żagań (Sagan) und Ortrand
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2009
Autor: 
Praca zbiorowa oraz Magdalena i Krzysztof Tomaszkowie
Opis: 

Życie codzienne, historię, tradycję i kulturę naszego miasta i społeczeństwa możemy poznawać dzięki wielu źródłom. Należą do nich zabytki sztuki i architektury, źródła pisane, archeologiczne a także przekazy ustne. Z niej właśnie wzięły się swoiste pierwociny dorobku historycznego takie jak legendy i podania.
Wspólny projekt polsko - niemiecki pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu, a szkołą Karl-Eduard von Lingenthal Oberschule mit Integrierter Grundschule - Europaschule w Ortrand pt. ,,Poznaj podania i legendy ziem pomiędzy Sprewą - Nysą a Bobrem”, stał się przyczynkiem do wydania tej książki.
Wybitny znawca folkloru Julian Krzyżanowski określił podanie jako relację o zdarzeniu rzeczywistym, ale opierającym się na wierzeniach. Ujmując prościej legenda i podanie to rodzaj opowieści ludowej o postaciach bądź wydarzeniach historycznych lub częściowo wymyślonych przesycony elementami fantazji, niezwykłości i cudowności utrwalonej w pamięci mieszkańców regionu. Zachowały się one do naszych czasów w formie przekazów zapisanych bądź ustnych, dlatego ulegały ewolucji.
Każdy z nas pamięta z dzieciństwa, że właśnie pierwszy kontakt z historią i literaturą rodzimą miał właśnie dzięki legendom i baśniom, które opowiadali nam dziadkowie lub rodzice, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Legendy i podania wiążą się zarówno z pięknymi zabytkami, jak i z ciemnymi, opuszczonymi zaułkami. Wiele z nich zostało już zapomnianych. Te, które nadal żyją w naszej pamięci lub na kartach książek warto wciąż na nowo opowiadać.
Zachęcam do bliższego poznania dziejów, kultury i tradycji miasta Żagań oraz miasta Ortrand, podczas czytania tej książki. Mam nadzieję, że przeniesie Was ona do krainy baśni pełnej czarów i niezapomnianych doznań. Wyruszcie ze mną szlakiem tych legend, wyobrażając sobie, że poznana historia właśnie tu i teraz się rozgrywa. Zachęcam do odwiedzenia tych miejsc i zgłębienia ich historii. Poznajcie legendy Żagania i Ortrand.
Ilustracje do legend wykonali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu oraz uczniowie szkoły Karl - Eduard Von Lingenthal Oberschule mit Integrierter Grundschule - Europaschule w Ortrand.

Danuta Urban