Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: "Na peryferiach historii" Wydanie II - poprawione, uzupełnione i rozszerzone
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2005
Autor: 
Jerzy Piotr Majchrzak
Opis: 

Zbiór opowiadań Jerzego Piotra Majchrzaka z gatunku reportażu historycznego, który oddajemy do rąk czytelników nie jest tylko wznowieniem pozycji książkowej z 1987 roku, ale przede wszystkim w nowym wydaniu autor dokonał znaczących zmian, rezygnując z niektórych szkiców, wprowadzając na ich miejsce całkiem nowe opowiadania.

Obecne drugie wydanie jest poszerzone i uzupełnione, zawiera 24 szkice i opowiadania podzielone na dwie części z bogatą ikonografią archiwalną. Jerzy Piotr Majchrzak napisał ją w znanym sobie stylu - solidnie, w oparciu o potwierdzone fakty historyczne i dokumenty, formując historyczna publicystykę.

Książkę czyta się z przyjemnością, gdyż jest łatwa w odbiorze a zarazem zawiera wiele wiadomości o przeszłości ziem nadodrzańskich, ich powiązań z historią i kulturą państwa polskiego.

Praca J. P. Majchrzaka, obecnie dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie jest rezultatem żmudnych penetracji archiwalnych, w której historyk przedstawia szkice wzbogacające naszą wiedze o dziejach miejscowości środkowego Nadodrza, jak i o ludziach z nim związanych oraz o wydarzeniach często zapomnianych, mających wymierny wpływ na losy Europy.

"Na peryferiach historii" to książka przeznaczona dla szerokiego grona Czytelników. Wszyscy, którzy wciąż odkrywają historię Środkowego Nadodrza znajdą w niej wiele informacji o miastach i postaciach tworzących jego dzieje.

Jan Sosnowski