Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Niewolnica XX wieku w Niemczech. WSPOMNIENIA
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2005
Autor: 
Stanisława Łapkowska - Wacowska
Opis: 

Przelać na papier wspomnienia i cierpienia z okresu okupacji niemieckiej, pobytu w obozie pracy niewolników dwudziestego wieku, opisać związane z tym zdarzenia, wydają się być powinnością odchodzącego pokolenia wobec potomności. Należy dać świadectwo prawdzie.

Z upływem czasu pamięć zaciera wiele zdarzeń, emocje bledną, ale może właśnie dlatego opisy zdarzeń i ich oceny będą bardziej wyważone i obiektywne. Selektywna pamięć na drodze skojarzeń przypomina zdarzenia codzienne i wyjątkowe, negatywne - traumatyczne oraz pozytywne; przejawy humanistycznych odruchów, a także sytuacje komiczne.
Wspomnienia zachowań towarzyszy niedoli, Polaków i niewolników różnych narodowości, a także Niemców prowadzą do refleksji i przekonania jak bardzo ryzykowne bywają uogólnienia. Jak skomplikowana jest ludzka natura, jak zaostrzają się jej cechy w warunkach trudnych. Poznane fakty i przeżycia ukształtowały moją hierarchię wartości i doprowadziły do wniosku, że nie ma granic dzielących ludzi na dobrych i złych. Wzmocnione i poszerzone zostało moje poczucie tolerancji, które to w naszym kraju niestety jeszcze nie należy do powszechnych. Nikt nie wybiera sobie rodziców, miejsce urodzenia i zamieszkania, a mimo to ile dotąd funkcjonuje szkodliwych dla integracji stereotypów, utrudniających stosunki międzyludzkie w mikro i makroskali.
Pragnęłabym, by opisane przeze mnie prawdziwe zdarzenia mogły wzbogacić, zwłaszcza młodocianych czytelników, o wiedze wpływającą na wybór ich zachowania w globalnym świecie i naszej rzeczywistości.