Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Nowe formy prowadzenia lekcji muzealnych na obszarze transgranicznym
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2010
Autor: 
Praca zbiorowa pokonferencyjna
Opis: 

Oddajemy do rąk nauczycieli i pracowników oświaty ofertę edukacyjną wybranych placówek kultury z rejonu pogranicza polsko - niemieckiego.
Oferta jest efektem konferencji, która odbyła się na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Konferencja finansowana była z środków Euroregionu w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013. Jej nadrzędnym celem było zapoznanie przedstawicieli szkół z działalnością i ofertą edukacyjną prezentowanych placówek kultury.
Propozycje skierowane są do placówek oświatowych polskich i niemieckich, które mogą być realizowana zarówno w ramach programu szkolnego jak i zajęć pozalekcyjnych. Bogata oferta edukacyjna i ciekawe walory turystyczne regionu zachęcają do organizowania jednodniowych wycieczek i skorzystania z oferty kilku placówek.
Różnorodność oferty wynika z bogactwa kulturowego regionu i złożoności historii spraw pogranicza. Są propozycje miejskie ze swoją specyfiką, agroturystyki, techniczne, przyrodnicze, rzemiosła, skansenu, archeologii, obozów jenieckich, planetarium oraz historii Śląska i przemieszczeń ludności polskiej i niemieckiej po 1945 roku.
Propozycja jest próbą wyjścia naprzeciw wyzwaniom jakie niesie teraźniejszość. Daje możliwość poznania oferty sąsiadów ich kultury i piękna regionu oraz możliwość pogłębienia wiedzy o polskich placówkach i ich ofercie.
Propozycje doskonale wpisują się możliwość edukacyjne szkół, szczególnie w zakresie nauczania problematyki regionalnej. Interaktywne oferty są interesujące, a przede wszystkim pozwolą odbiorcą na bezpośredni udział w zamierzeniach.
Dwujęzyczne informacje wzbogacone są fotografiami oraz podstawowymi informacjami kontaktowymi placówek.