Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Toszku. 1957 - 1977. MONOGRAFIA
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2007
Autor: 
lek. med. mgr historii Narcyz Bartoszewski - Wnukowski
Opis: 

W niniejsza monografii przedstawiono dorobek i osiągnięcia Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Toszku, z okazji XX-lecia rewindykacji i powstania szpitala.

W książce ograniczono się do podania ogólnych, może za skąpych informacji, które charakteryzują pracę personelu szpitala na przestrzeni lat. Chodziło również o przedstawienie organizacji szpitala na terenie byłego niemieckiego Zakładu Psychiatrycznego w Toszku - powołując się na ciąg historyczny z tym zakładem, podkreślić zmiany, jakie zachodziły w psychiatrii, nie tylko w zmianie nazw zakładu psychiatrycznego na szpital psychiatryczny, ale przedstawienie postępu w lecznictwie psychiatrycznym.

JS