Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Pan Olek. Historia Aleksandra Kalińskiego, zesłańca z Wileńszczyzny na Zachodnią Syberię, a po wojnie przesiedleńca na Ziemie Zachodnie
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2007
Autor: 
Teresa Michalewska
Opis: 

Pan Olek to "książka mówiona".
Powstała na podstawie rozmów z Aleksandrem Kalińskim, który w lutym 1940 roku w wieku 10 lat wraz ze swoją rodziną był deportowany z Wileńszczyzny na Zachodnią Syberię. Po wojnie znalazł się w Wicinie, a potem w Żarach (woj. lubuskie), gdzie mieszka do dzisiejszego dnia. Przez wiele lat pracował jako urzędnik w Powiatowej Radzie Narodowej. Rozmowy przeprowadziła i nadała im ostateczny kształt literacki Teresa Michalewska; absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach. Jej nieżyjący już Dziadkowie i Rodzice wywodzą się, podobnie jak Bohater książki, z Wileńszczyzny. Stąd ciekawość i chęć, by zajmować się tym tematem.