Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Polityka Hotelu Lambert wobec Słowian Południowych w latach 1848 - 1849
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2007
Autor: 
Narcyz Bartoszewski - Wnukowski
Opis: 

Hotel Lambert powstały w 1831 roku monarchistyczny obóz konserwatywno - liberalny działający na emigracji po powstaniu listopadowym, skupiał głównie bogate kręgi społeczeństwa Wielkiej Emigracji. Politycznie opierał się na postanowieniach Konstytucji 3 Maja. Liczył na interwencję państw zachodnich w sprawie polskiej. Kierował nim ks. Adam Jerzy Czartoryski. Nazwa wzięła się od siedziby księcia w Paryżu, pałacu znajdującego się na Wyspie św. Ludwika. Zrzeszał cywilne i wojskowe kierownictwo powstania listopadowego oraz część inteligencji. Konserwatyści uważali, że Polska może odzyskać niepodległość tylko dzięki wielkiej wojnie mocarstw europejskich. Działalność ich polegała przede wszystkim na prowadzeniu gry dyplomatycznej. Próbowali przekonać Francję i Wielką Brytanię, że Rosja złamała jedną z zasad kongresu wiedeńskiego - równowagę sił.