Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Powrót do Iraku. Wspomnienia żołnierzy VIII zmiany PKW Irak.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2008
Autor: 
(red.) gen. dyw. Paweł Lamla, mjr Marek Zieliński, mjr Wiesław Chłopek
Opis: 

Wróciliśmy, po prawie dwóch latach, na iracką, umęczoną konfliktami ziemię, wróciliśmy, ale do jakże odmiennej rzeczywistości, niż zastaliśmy w tamtym czasie. Rzec można, wydawałoby się, że powinno być lepiej, spokojniej, że doradcze i szkoleniowe zadania określone w charakterze misji dają gwarancje w miarę spokojnej ich realizacji.
Teraz, z perspektywy prawie roku, mogę powiedzieć, że wielu z nas żołnierzy VIII zmiany PKW Irak, używając nazwy wykreowanej przez gen. broni Waldemara Skrzypczaka, adekwatnej do rzeczywistości, „8 Dywizji Irak”, nie w pełni zdawało sobie sprawę z odmienności sytuacji polityczno - wojskowej panującej i oczekującej nas w tym kraju w czasie trwania tej misji, w stosunku do poprzedniej. Być może, patrząc z perspektywy czasu, decyzje co do udziału w misji niektórych z jej uczestników byłyby inne.
Niech ta książka „rzuci odrobinę światła” na ponad sześciomiesięczny wysiłek żołnierzy VIII zmiany PKW Irak, na ich profesjonalizm w działaniu, na ich osobiste refleksje, odczucia, problemy i być może frustracje, bo i przecież takie były.
My jako żołnierze sądzimy, że „historia nas oceni”. Jest to prawda, ażeby dać podstawy do takiej oceny musi być źródło informacji. Jestem pewien, że ten dokument spełni oczekiwania tych, którzy będą chcieli kiedyś takiej oceny dokonać.
W czasie kiedy historia służby żołnierzy polskich kontyngentów wojskowych realizujących swoje zadania poza granicami kraju wielokrotnie tworzona jest przez media, jedyną alternatywą dla tej sytuacji jest udokumentowanie jej przez samych żołnierzy. Wielu „pseudo fachowców” i komentatorów, wypowiadając się publicznie, przedstawia opinii społecznej wypaczony obraz wysiłku polskiego żołnierza, krzywdząc nie tylko żołnierzy, ale ideę misji. Pogoń za sensacją wielokrotnie przysłania rzeczywisty obraz wysiłku naszych żołnierzy podczas misji poza granicami kraju, a przecież my jesteśmy tylko, …a może aż żołnierzami. Wiele z tych pytań i osądów powinny być skierowane w innym kierunku.
Nie tylko takie refleksje towarzyszą mnie oraz moim żołnierzom, teraz weteranom „8 Dywizji Irak”. Bezpośrednio po przyjeździe zderzyliśmy się z inną, nową rzeczywistością tego umęczonego wieloma konfliktami kraju. Kraju, który cierpi próbując odnaleźć swoją tożsamość narodową, swoje miejsce w tych skomplikowanych współczesnych realiach naszego świata.
Po przyjeździe spotkaliśmy wielu przyjaciół i towarzyszy broni z poprzedniej zmiany, szczególnie wśród żołnierzy 8 Dywizji Armii Irackiej, ale szybko rozpoznaliśmy również nowe zagrożenia, których nie doświadczyliśmy w poprzedniej zmianie.
Złożoność sytuacji polityczno - wojskowej w całym Iraku, w tym w rejonie odpowiedzialności MND CS, przerosła nasze przewidywania i zmusiła do dokonania istotnych zmian, przewartościowań w sposobie realizacji zadań mandatowych, do zmiany charakteru misji włącznie.

Szanowny Czytelniku!
Ta książka jest kontynuacją etosu żołnierza PKW Irak realizującego swoją misję w tym kraju pod husarskimi skrzydłami 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Chcemy, aby te wspomnienia stworzyły żywą pamięć o cichych bohaterach tamtych dni, o ich troskach, dylematach, ale także żeby udokumentowały ich wysiłek, profesjonalizm oraz oddanie żołnierskiej sprawie.
Tak jak mój poprzednik, gen. Skrzypczak, dowódca IV zmiany, chylę czoło przed wszystkimi moimi podwładnymi.
To była dobra robota.

gen. dyw. Paweł Lamla
Dowódca VIII zmiany PKW Irak
Dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe