Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: PROJEKT COMENIUS 1.1 Żyć Europą w szkole (przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej)
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2007
Autor: 
Wioletta Sosnowska, Javier Sánchez Bureta
Opis: 

Niniejsza publikacja jest prezentacją europejskiego projektu Socrates Comenius - akcja 1.1 realizowanego w ramach Edukacyjnych Programów Europejskich, których głównym celem jest promocja współpracy między wszystkimi rodzajami placówek prowadzącymi kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na szczeblu poniżej szkolnictwa wyższego z minimum 3 państw europejskich, które pracują nad określonym tematem  w ciągu maksymalnie trzech lat.

Projekt „Żyć Europą w szkole”, realizowany w latach 2004 - 2007, początkowo przewidziany był na dwa lata, jednak doskonała współpraca między partnerami przyczyniła się do przedłużenia projektu na kolejny, trzeci rok. Systematyczna ewaluacja projektu i nabyte doświadczenia spowodowały modyfikację niektórych, początkowych założeń, tak aby ich realizacja w pełni odpowiadała potrzebom uczniów i nauczycieli. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wykorzystanie nowoczesnych technologii i języków obcych.