Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Przewodnik po terenach poobozowych w Żaganiu (Sagan)
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2008
Autor: 
Jacek Jakubiak
Opis: 

Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych jest instytucją kultury podległą miastu Żagań. Powstało w 1971 roku na terenach niemieckich obozów jenieckich z okresu II wojny światowej.
W 1939 roku powstał obóz Stalag VIIIC przeznaczony dla podoficerów i szeregowych żołnierzy wojsk lądowych. Pierwszymi jeńcami w tym obozie byli Polacy, następnie Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy, Jugosłowianie, Grecy i żołnierze z Armii Czerwonej oraz uczestnicy powstania słowackiego i warszawskiego.
W obozie jeńcy musieli pracować. Zatrudniani byli w fabrykach, warsztatach i w rolnictwie na terenie zachodniego Śląska i południowej Wielkopolski. Zorganizowani byli w grupy robocze, które mieszkały w miejscu pracy. Przed ewakuacją, w 1945 roku w ewidencji obozowej było ponad 49 000 jeńców.
W 1942 roku powstał Stalag Luft III, który przeznaczony był dla lotników amerykańskich i z brytyjskiego RAF (Royal Air Force).
W siłach tych walczyli obok Brytyjczyków, żołnierze z Australii, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki, Kanady, oraz krajów europejskich: Francji, Norwegi, Holandii, Belgii, Grecji, Litwy, Czechosłowacji i Polski.
W 1943 roku w obozie doszło do udanej ucieczki trzech jeńców. Wykopali tunel, do którego wejście było pod skrzynią gimnastyczną. Wydarzenie to stało się podstawą powstania licznych książek i filmu fabularnego „The Wooden Horse” (Drewniany Koń).
Druga, znana ucieczka miała miejsce w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku. Tunelem „Harry” - wydostało się na wolność 80 z 200 przygotowanych do ucieczki jeńców. Z grupy uciekinierów 4 wartownik złapał przy wyjściu z tunelu, a 76 oddaliło się od obozu. Podczas zarządzonej obławy Niemcom udało się schwytać 73 jeńców i tylko 3 dotarło do Wielkiej Brytanii. Z grupy schwytanych 50 zostało zamordowanych w różnych miastach Rzeszy. Wydarzenie to zostało opisane w wielu publikacjach i ekranizacjach pod nazwą „The Great Escape” („Wielka Ucieczka”).
W styczniu 1945 roku w obozie przebywało blisko 10 500 jeńców.
Przy muzeum znajduje się pomnik poświęcony ofiarom obozów, rekonstrukcja wieży strażniczej oraz makieta w skali 1:1 tunelu ucieczkowego. W okolicy są cmentarze wojenne, mauzoleum lotników oraz pozostałości infrastruktury obozowej.