Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żaganiu.
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2010
Autor: 
(red. UTW)
Opis: 

Żagański Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jedną z sekcji działających przy Centrum Kultury w Żaganiu. Swoją działalność rozpoczął w październiku 2005 r. Pracą Uniwersytetu kieruje Zarząd UTW, którego przewodniczącą jest Franciszka Teoludzka, jednocześnie inicjatorka i założycielka Uniwersytetu.
UTW wyraźnie wpisuje się w pejzaż społeczno - kulturalny Żagania. Skupia około 180 osób, które przez ostatnie lata zintegrowały się, tworząc zwartą grupę o określonej tożsamości. „Trzeci Wiek”, w który wkroczyli słuchacze to kontynuowanie, pogłębianie i rozszerzanie dotychczasowych zainteresowań. Ważne bowiem jest, aby mieli oni dostęp do wiedzy i tę wiedzę aktualizowali, zaspokajali swoje zainteresowania poznawcze i kulturalne.
Jakże aktualne są myśli znakomitego poety i filozofa Cycerona, sformułowane 2000 lat temu. Najskuteczniejszą bronią przeciw starości, pisał Cyceron, jest pogłębianie zainteresowań i wyrabianie w sobie zalet charakteru - trwałych wartości, których nikt nam nie odbierze.