Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: "Uroki Bukowiny" Tom II "Obczyna Wielka"
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2006
Autor: 
Wojciech Krysinski
Opis: 

Drugi tom, oddany właśnie do rąk Państwa, opisuje miejscowości rozmieszczone w paśmie Obczyny Wielkiej [Obcina Mare] i na pograniczu Obczyn: Târşicior, Bukowej [Fagului] zwanej Bukowicą, Kaczyki [Cacica] i Tarnicy [Tarniţa] z Wyżyną Suczawską [Podişul Sucevei] na Bukowinie południowej - rumuńskiej. W tej niezwykle malowniczej okolicy, zachęcającej do wspaniałego rodzinnego wypoczynku w niewysokich górach znajdziemy wioski zamieszkałe licznie przez gościnnych Polaków. A niedaleko od nich, bo w odległości jednodniowej pieszej, rowerowej, konnej lub samochodowej wycieczki napotkamy wiele zabytków powiązanych zarówno z Mołdawią jak i z Polską. Wśród nich wspaniałe "malowane klasztory", stanowiące turystyczną wizytówkę Bukowiny.

Ukazuje on również koloryt zwykłego życia i obyczajów ludzi, głównie rolników, których los tam rzucił.

Nie zapomina również o górnikach, którzy budowali praktycznie od podstaw kopalnię soli w Kaczyce. W tej samej Kaczyce do której od lat pielgrzymują chrześcijanie na sierpniowe święto Matki Boskiej Zielnej. Obraz Matki Boskiej odwiedzają nie tylko mieszkańcy Bukowiny, ale i przybysze z daleka - nawet z zagranicy. Przed I wojną światową przychodzili tu gromadnie galicyjscy Polacy, a krakowska pielgrzymka do Kaczyki bywała liczniejsza od tej do Częstochowy.

Wspomina też o ośrodku miejskim, wokół którego toczy się okoliczne wiejskie życie, o Gurze Humoru [Gura Humorului] - mieście targowym, ośrodku administracyjnym, kulturowym i religijnym. Miasto szczyci się cudowną ikoną Matki Boskiej, która wysłuchuje wielu próśb, ze łzami zanosi je do Syna i przekazuje wyjednane łaski licznym wiernym.