Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Wiersze o miłości
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2010
Autor: 
Jerzy Szczególski
Opis: 

Jerzy Szczególski - od 1947 r. związany z Żaganiem. Emeryt, były żołnierz zawodowy. Działacz społeczny.
Tworzy poezję o ściszonej wrażliwości. Poezja Jerzego przywołuje obraz piękna i głębokiej miłości do Boga i ludzi.
Laureat wielu konkursów poetyckich, wiersz o Janie Pawle II zdobył międzynarodowe uznanie. Poezja Jerzego nie jest brutalna. Natomiast w prozie jest bunt i walka o lepsze miejsce dla człowieka.