Oferta wydawnicza - Książki
Tytuł: Wiersze wybrane
Rodzaj książki: 
Opublikowane
Rok wydania: 
2010
Autor: 
Paweł Kalinowski
Opis: 

Paweł Kalinowski - ur. 24 czerwca 1938 roku w Nowej Woli, woj. Podlaskie.
10 lutego 1940 roku zostaje deportowany na Sybir do północnego Kazachstanu.
Po powrocie do Polski osiedla się w Michałowie. W czerwcu 1959 roku przybywa do Żagania, gdzie zostaje pracownikiem Sądu Powiatowego. Zaangażowany społecznie.
Odznaczony “Za zasługi dla Województwa Zielonogórskiego” oraz “Za zasługi dla miasta Żagania”. Członek Związku Sybiraków. Odznaczony “Krzyżem Sybiru”. Obecnie na emeryturze.

Prezentowany tomik wierszy zawiera wybór jego bogatej twórczości poetyckiej.